WindowsXP abc - Quiz - 7. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Izbor izgleda pokazivača miša ne može da mijenja korisnik
ne
zavisi od računara
da