WindowsXP abc - Quiz - 8. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP VIEW dugme u WINDOWS EXPLORER-u se koristi za:
vraćanje za jedan folder prema korijenu/DESKTOP-u
prikaz svojstava fajlova i podfoldera
odustajanje od posljednje aktivnosti
brisanje fajlova i podfoldera
izbor detaljnosti prikaza spiska fajlova i podfoldera