WindowsXP abc - Quiz - 8. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Korisnik može fajlu mijenjati ime /RENAME/
ne
nikada
zavisi od računara
da