WindowsXP abc - Quiz - 8. poglavlje

Redni broj kviza: 1

Opis    abc WindowsXP Novi folder se može kreirati opcijom FILE menija
da
zavisi od računara
ne
nikada