Promjena aktivnog prozora
- klikom na dugme aplikacije u liniji poslova - /TASKBAR/

Aktivan prozor je onaj koji prihvata aktivnosti miš-tastature. Promjena neaktivnog u aktivni prozor se može izvršiti klikom lijeve tipke miša na dugme aplikacije neaktivnog prozora u liniji poslova /TASKBAR/.

N a p o m e n a: Prozor aktivne aplikacije je:

  • prvi do korisnika;
  • naslovna linija je druge boje u odnosu na prozore neaktivnih aplikacija,
  • dugme aktivne aplikacije u liniji poslova je druge boje.

Postupak promjena aktivnog prozora klikom na dugme aplikacije:
  1. Postaviti pokazivač miša na dugme aplikacije u liniji poslova /TASKBAR/.
  2. Klik.
  3. To postaje aktivni prozor.
  4. Kraj.

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index