Aktivna i neaktivne aplikacije
Promjena aktivnog prozora /Alt + Tab/

Korisnik može da promjeni aktivni prozor tipkama tastature /Alt + Tab/.

Promjena aktivnog prozora /Alt + Tab/, postupak:
  1. Istovremeni klikom na tipke Alt + Tab otvara se dijalog prozor.
  2. Ponovnim klikom na tipke Alt + Tab mijenja se aktivna aplikacija.
  3. Kraj.

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index