Linija poslova /TASK BAR/
Automatsko skrivanje linije poslova /AUTO HIDE/

Korisnik može da izabrati automatsko skrivanje linije poslova /AUTO HIDE/. Aktivna opcija znači skrivanje linije poslova /TASK BAR/, kad nije pokazivač miša uz ivicu ekrana na kojoj se prikazuje linija poslova /TASK BAR/.

Automatsko skrivanje linije poslova /AUTO HIDE/, postupak:
  1. Kliknuti sekundarnom tipkom miša na liniju poslova /TASK BAR/
  2. Otvara se meni precice /SHORTCUT MENU/
  3. PROPERTIES opcija
  4. AUTOHIDE opcija
  5. ukljuceno/iskljuceno
  6. Kraj.

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index