Linija poslova /TASK BAR/
Premještanje linije poslova

Premještanje linije menija /TASK BAR/ se izvodi metodom prevlacenja. Prvo se dozvoli promjena velicine i položaja linije poslova /TASK BAR/, a zatim se metodom DRAG AND DROP prevuce na željeno mjesto.

Korisnik može da sprijeći promjenu položaja linije poslova ili da dozvoli naredbom LOCK/UNLOCK TASKBAR.

Premještanje linije poslova, postupak:
  1. Postaviti pokazivac miša na liniju poslova /TASKBAR/.
  2. DRAG AND DROP, premjestiti liniju poslova na željeno mjesto:
  3. To postaje aktivni prozor.
  4. Kraj.

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index