Linija poslova /TASK BAR/
Premjena veličine linije poslova

Korisnik može da mijenja velicinu linije poslova. Prije promjene mora dozvoliti promjenu iskljucenjem opcije LOCK THE TASKBAR. Zatim metodom DRAG AND DROP mijenja velicinu.

Korisnik može da sprijeći promjenu velicine linije poslova ili da dozvoli naredbom LOCK/UNLOCK TASKBAR.

Premjena velicine linije poslova, postupak:
  1. Po potrebi dozvoliti promjenu velicine, iskljucenjem opcije /LOCK THE TASKBAR/.
  2. DRAG AND DROP, promjena velicine linije poslova
  3. Kraj.

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index