Linija poslova /TASK BAR/
Omogućenje promjene položaja i veličine linije poslova LOCK/UNLOCK TASK BAR

Korisnik može da sprijeći promjenu položaja linije poslova ili da dozvoli naredbom LOCK/UNLOCK TASK BAR.

Omogućenje promjene položaja i veličine linije poslova, postupak:
  1. Klik na liniju poslova sekundarnom tipkom miša.
  2. Izabrati:
    LOCK/UNLOCK THE TASKBAR
    UNLOCK THE TASKBAR omogi'u
  3. To postaje aktivni prozor.
  4. Kraj.

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index