WORDPAD prozor aktivan
Promjena aktivnog prozora

Aktivan prozor je onaj koji prihvata aktivnosti miš-tastature. Promjena neaktivnog u aktivni prozor se može izvršiti klikom lijeve tipke miša na:

  • vidljivi dio neaktivnog prozora
  • ili klikom na dugme aplikacije neaktivnog prozora u liniji poslova /TASKBAR/.

N a p o m e n a: Prozor aktivne aplikacije je:

  • prvi do korisnika;
  • naslovna linija je druge boje u odnosu na prozore neaktivnih aplikacija,
  • dugme aktivne aplikacije u liniji poslova je druge boje.

Primjena aktivnog prozora klikom na:
- neaktivni prozor,
- ili dugme neaktivnog prozora.

N a p o m e n a:
Klikom na prozor (PAINT, CALCULATOR) postaju aktivni

Aktivne i neaktivne aplikacije     Index