CLIPBOARD
Kopiranje crteža PAINT-a u WORDPAD /COPY/

Kopiranje crteža iz jedne u drugu aplikaciju je WINDOWS-u pojednostavljen. Postupak se izvodi po principu:
- Označi objekat /SELECT/.
- EDIT, COPY.
- Prelazak u drugu aplikaciju.
- EDIT, PASTE.
N a p o m e n a: EDIT COPY i EDIT PASTE se može izvesti: opcijama EDIT menija, brzi meni /SHORTCUT/, tipkama tastature. Ovaj primjer sadrži različite načine (prvo je brzi meni, a zatim EDIT meni).
 
Postupak kopiranja crteža iz aplikacije u aplikaciju:
  1. Prva aplikacija - PAINT (animacija >>>).
  2. Selektovati objekat.
  3. Otvara se meni prečice /SHORTCUT/ meni.
  4. COPY opcija.
  5. Klik na novo mjesto duga aplikacija - WORDPAD.
  6. EDIT meni.
  7. PASTE opcija.
  8. Kraj.

Kopiranje iz aplikacije u aplikaciju     Index