CONTROL PANEL

Podešavanje parametara u WINDOWS-u se izvodi u CONTROL PANEL-u. Ovo podešavanje omogućuje korisniku da prilagodi okruženje sebi. Opis pojedinih dijelova CONTROL PANEL-a se može vidjeti na stranici o dijelovima CONTROL PANEL-a. >>>


Slika 1. CONTROL PANEL

Index