CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Podešeavanje vremena i datuma /DATE & TIME/

Podešavanje vremena i vremenske zone u WINDOWS-u akitvira se iz CONTROL PANEL-a, klikom na ikonu DATE, TIME, LANGUAGE AND REGIONAL OPTIONS. Klikom na ikonu se otvara dijalog prozorom DATE, TIME, LANGUAGE AND REGIONAL OPTIONS. Izabrati opciju CHANGE DATE AND THE TIME. Otvara se dijalog prozor DATE AND THE TIME PROPERTIES u kojem se izvodi podešavanje vremena, datuma i vremenske zone. Mi smo u zoni EASTERN EUROPE. Vrijednosti godine, mjeseca, dana i vremena se upisuju u odgovarajuća polja.
 
Postupak podešavanja vremena, datuma i vremenske zone:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. Klik na ikonu DATE, TIME, LANGUAGE AND REGIONAL OPTIONS.
 6. Otvara se dijalog prozorom DATE, TIME, LANGUAGE AND REGIONAL OPTIONS.
 7. Izabrati opciju CHANGE DATE AND THE TIME.
 8. Otvara se dijalog prozor DATE AND THE TIME PROPERTIES.
 9. Podesiti vrijeme, datum i vremensku zonu.
 10. Vrijednosti godine, mjeseca, dana i vremena se upisuju u odgovarajuća polja.
 11. Kraj.

N a p o m e n a: Mi smo u zoni EASTERN EUROPE.

CONTROL PANEL     Index