CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametari radne površine /DESKTOP BACKGROUND/

Korisnik može da bira boju i sliku koja će biti na DESKTOP-u to je boja pozadine /BACKGROUND/.
 
Postupak otvaranja prozora CONTROL PANEL:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. CHOOSE THE DESKTOP BACKGROUND.
 6. Stranica DESKTOP.
 7. Izbor pozadine /BACKGROUND/ lista.
 8. Izbor mjesta pojavljivanja slike /POSITION/:
  - CENTER (centrirano)
  - TILE (poredaj pločice)
  - STRECH (razvuci)
 9. Izbor boja /COLOR/ padajuća lista.
 10. Kraj.

CONTROL PANEL     Index