CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Prikaz CONTROL PANEL-a /FOLDER OPTIONS/

WINDOWS XP daje korisniku mogućnost izbora klasičnog prikaza ili prikaza XP.

Postupak izbora načina prikaza foldera/FOLDER OPTIONS/:
  1. START dugme.
  2. SETTINGS opcija.
  3. CONTROL PANEL opcija.
  4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
  5. Klik na ikonu FOLDER OPTIONS.
  6. Otvara se dijalog prozorom FOLDER OPTIONS.
  7. GENERAL TAB.
  8. USE WINDOWS CLASSIC FOLDERS OPTION BOX (klasičan prikaz).
  9. SHOW COMMON TASKS IN WINDOWS FOLDERS OPTION BOX (WINDOWS XP prikaz).
  10. Kraj.

CONTROL PANEL     Index