CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametari miša /MOUSE PROPERITES /
Otvaranje dijalog prozora MOUSE PROPERITES

Otvaranje MOUSE PROPERITES dijalog prozora za podešavanje parametara miša (izgled pokazivača, brzina pomjeranja miša, drajver...).

Postupak otvaranja dijalog prozora MOUSE PROPERITES:
  1. START dugme.
  2. SETTINGS opcija.
  3. CONTROL PANEL opcija.
  4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
  5. PRINTERS AND OTHER HARDWARE ikona.
  6. Otvara se PRINTERS AND OTHER HARDWARE prozor.
  7. MOUSE ikona.
  8. MOUSE PROPERITES dijalog prozor.
  9. Izabrati jedan od tabova: BUTTONS, POINTERS, POINTER OPTIONS, WHEEL, HARDWARE.
  10. Kraj.

CONTROL PANEL     Index