CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Konfigurisanje podešavanja za štednju energije. /POWER OPTIONS/

STANDBY Stanje u kojem računar troši manje energije dok je neaktivan (engl. idle ), ali ostaje raspoloživ za trenutnu upotrebu. Dok je računar u stanju standby, informacije u RAM memoriji računara nisu spremljene na hard disk. Ako dođe do prekida u napajanju, te informacije će biti izgubljene.

HIBERNACIJA
Stanje u kojem se računar isključuje nakon što spremi sve što je u RAM memoriji na hard disk. Kada se računar povrati iz hibernacije, svi programi i dokumenti koji su bili otvoreni biće restaurirani na desktopu. Kada izaberemo opciju START -> TURN OFF COMPUTER -> STANDBY imamo mogućnost da uvedemo računar u hibernaciju tako što kliknemo na dugme Standby istovremeno držeći pritisnut taster SHIFT.
  
Postupak izbora parametara regija i jezici /POWER OPTIONS/:
 1. START dugme.
 2. SETTINGS opcija.
 3. CONTROL PANEL opcija.
 4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
 5. POWER OPTIONS ikona klik.
 6. Otvara se POWER OPTIONS prozor.
 7. POWER SHEMES stranica /TAB/.
 8. TURN OFF MONITOR padajuća lista.
 9. TURN OFF HARD DISK padajuća lista.
 10. SYSTEM STANDBY padajuća lista.
 11. SYSTEM HIBERNATES padajuća lista.
 12. Kraj.

CONTROL PANEL     Index