CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Regije i jezici /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/

Regionalni jezici i raspored na tastaturi. Data su tri primjera: engleski, ćirilica i italijanski. Na slici jedan je lista instaliranih jezika. Tabela 1. sadrži ispis na tastaturi za engleski, italijanski i ćirilicu.


Slika 1. Lista insataliranih jezika

Tabela 1. Ispis za engleski, italijanski i ćirilicu

Engleski Engleski
Ćirilica Italijanski
  Slika 1. Engleski i ćirilica Slika 2. Engleski i latinica  


 

Postupak izbora parametara jezici :
  1. LANGUAGE dugme.
  2. Izbor jezika iz liste instaliranih.
  3. Kraj.

CONTROL PANEL     Index