CONTROL PANEL - podešavanje parametara okruženja
Parametri sistema /SYSTEM/

WINDOWS omogućuje korisniku da vidi parametre a i vrijednosti fizičkih komponenti sistema.

Parametri sistema /SYSTEM/, postupak:

  1. START dugme.
  2. SETTINGS opcija.
  3. CONTROL PANEL opcija.
  4. CONTROL PANEL prozor. (animacija prethodnih aktivnosti ...).
  5. SYTEM ikona klik.
  6. Otvara se SYTEM dijalog prozor.
  7. Kraj.

CONTROL PANEL     Index