Radna površina /DESKTOP/
Odlike Desktopa

Sve aktivnosti u WINDOWS-u se odvijaju na radnoj površini /DESKTOP/.


Slika 1. Radna površina /DESKTOP/


Klikom na dugme START otvara se START meni. >>>


Slika 2. Radna površina sa otvorenim prozorima

Klikom sekundarne tipke miša na radnu površinu otvora se meni prečice DESKTOP-a


Slika 3. Meni prečice radne površine

Elementi WINDOWS-a    Index