II ELEMENTI WINDOWS-aPrednost rada u WINDOWS-u je da svi programi pod WINDOWS-om rade na isti način, jer WINDOWS ima samo 4 elementa:

Prozor /WINDOW/
   
Ikona /ICON/
   
Meni /MENU/
   
Dijalog prozor /DIALOG BOX/
   

Index