Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Stranica dijalog prozora /TAB/
Primjer 1

Kad ima previše sadržaja u dijalog prozoru. da bi se poboljšala preglednosti dijalog prozor se dijeli na stranica /TAB/. Na vrh svake stranice je ime stranice /TAB/ i klikom na ime mijenja se stranica.

Primjeri stranica /TAB/:

 1. WORDPAD (otvaranje animacija ...).
 2. VIEW meni.
 3. OPTIONS opcija.
 4. OPTIONS dijalog prozor.
 5. Izabrati jednu od stranica /TAB/:
  OPTION
  TEXT
  RICHT TEXT
  WORD
  WRITE
  EMBEDDED
 6. OK dugme.
 7. Kraj.

Dijalog prozor    Index