Ikona /ICON/
Ikona aplikacije - /APPLICATION ICON/
Otvaranje prozora aplikacije /APPLICATION WINDOW/

Ikona aplikacije /APPLICATION ICON/ predstavlja aplikaciju. Naјčešće je slika jedne aplikacije je različita od slike drugih aplikacija. Ako se ikona aplikacije nalazi u folderu tada dvostrukim klikom na ikonu se otvara prozor aplikacije /APPLICATION WINDOW/. DESKTOP je jedan od foldera tako da ovo pravilo važi i za DESKTOP tj. dvostrukom klikom na ikonu aplikacije će se otvoriti prozor aplikacije /APPLICATION WINDOW/. Jedna od ikona aplikacije /APPLICATION ICON/ je ikona INTERNET EXPLORER:

Dvostrukim klikom na ikonu INTERNET EXPLORER koja je na DESKTOP-u (ili u folderu) otvara se prozor INTERNET EXPLORER.

Postupak otvaranja prozora INTERNET EXPLORER dvostrukim klikom na ikonu INTERNET EXPLORER:

  1. DESKTOP.
  2. Postaviti pokazivač miša na ikonu INTERNET EXPLORER.
  3. Dvostruki klik na ikonu INTERNET EXPLORER.
  4. Otvara se prozor INTERNET EXPLORER.
  5. Kraj.

Ikona aplikacije    Index