Ikona /ICON/
Ikona dokumenta /DOCUMENT ICON/
Odlike ikone dokumenta /DOCUMENT ICON/

Pri snimanju dokumenta iz neke aplikacije formira se dokument za tu aplikaciju (tekst, crtez, muzika, video,...). Dokument je predstavljen osim imena i ikonom dokumenta, koja izgleda kao da aplikacija piše po listu papira (dokumentu) vidi sl. 1. Aplikacije koje će otvoriti dokumente na slici 1 su WORD, NOTEPAD, INTERNET EXPLORER, EXCEL, itd.).
Ikona dokumenta /DOCUMENT ICON/ se nalazi uz ime dokumenta. Naјčešće je slika jedne aplikacije je različita od slike drugih aplikacija te je tako i slika ikone dokumenta različita od dokumenta napravljenih u drugim aplikacijema. Dokumenti napravljeni u istoj aplikaciji imaju iste ikone dokumenta.


 
 Slika 1. Ikone dokumenta /DOCUMENT ICON/ različitih aplikacija
 
 Slika 2. Ikone dokumenta /DOCUMENT ICON/ različitih aplikacija
 
 Slika 3. Ikone dokumenata /DOCUMENT ICONS/ u folder listi
 
 Slika 4. Ikone dokumenata /DOCUMENT ICONS/ u folder listi LIST oblik

- Dvostrukim klikom na ikonu dokumenta /DOCUMENT ICON/ otvara se prozor aplikacije i u njemu dokument.
- Može se kreirati ikona prečice za ikonu dokumenta /DOCUMENT ICON/.
- Uz svaku ikonu dokumenta /DOCUMENT ICON/ (kao i ostale ikone) nalazi se naziv ikone dokumenta /DOCUMENT ICON/ koji se može mijenjati. - Klikom sekundarne tipke miša na ikonu dokumenta /DOCUMENT ICON/ otvara se meni prečice.

Ikona    Index