Ikona /ICON/
Odlike ikona

Ikona je prenosiva slika koja predstavlja program (aplikaciju), dokument, folder, uređaj, itd. Pored svake ikone se nalazi naziv ikone. Slika ikone je asocijativna (opisna) da podsjeti korisnika na sadržaj ikone. Izgled slike ikone i naziv ikone moguće je mijenjati, mada se preporučuje da zadržite standardne slike i nazive ikona /DEFAULT/.

Klikom sekundarne tipke miša na ikonu otvara se meni prečice te ikone.

WINDOWS ima 5 tipova ikona. Slijedeća tabela sadrži nazive i opise pojedinih ikona.

n Ikona se aktivira:

  • Dvostrukim klikom na ikonu.
  • Izborom ikone na DESKTOP-u i pritiskom tipke Enter.

 Tabela 1. Osnovni tipovi ikona
Ikona Opis
Ikona aplikacije /APPLICATION ICON/  

 
Svaka aplikacija (WINDOWS EXPLORER, INTERNET EXPLORER, WORD, EXCEL, itd.) u WINDOWS-u ima svoju ikonu aplikacije /APPLICATION ICON/. Programi su dio WINDOWS-a koji izvode stvarni posao (rad sa riječimi, brojevama i slikama u dokumentima). >>>
   
Ikona dokumenta /DOCUMENT ICON/  
Dokument je osnovna jedinica u WINDOWS-u, može se smatrati kao jedan ili više listova papira. Dokument se može sastojati od riječi, brojeva ili slika i njihove kombinacije. >>>

   
Ikona uređaja /DEVICE ICON/  
Svaki dio računara – disk, printer, miš itd ima svoju vlastitu ikonu. Aktiviranjem ikone možete izvršiti podešavanje parametara izabranog dijela računara ili rad sa tim dijelom računara. >>>
   
Ikona foldera /FOLDER ICON/  
Folderi su specijalna mjesta gdje možete organizovati vezu ikona svih vrsta. Folder može staviti i na drugi folder. >>>
   
Ikona prečice /SHORTCUT ICON/  
Ikona prečice /SHORTCUT ICON/ je zamjena za jednu od prethodna 4 tipa ikona. Dvostrukim klikom na ikonu prečice otvora se originalni program ili folder. Ikona prečice ima uvijek u donjem lijevom uglu strelicu u desno. >>>

Elementi WINDOWS-a    Index