Ikona /ICON/
Ikona dokumenta - /DOCUMENT ICON/
Otvaranje prozora aplikacije sa dokumentom

Ikona dokumenta /DOCUMENT ICON/ predstavlja dokument napravljen u određenoj aplikaciji. Dvostrukim klikom na ikonu dokumenta otvara se prozor aplikacije /APPLICATION WINDOW/ i u njemu dokument. DESKTOP je jedan od foldera tako da ovo pravilo važi i za ikone dokumenta koje su DESKTOP-u tj. dvostrukom klikom na ikonu dokumenta će se otvoriti prozor aplikacije /APPLICATION WINDOW/ sa dokumentom ćija je ikona. Na primjer dvastrukim klikom na ikonu dokumenta /DOCUMENT ICON/ dokumenta urađenog u EXCEL-u:

otvoriće se EXCEL i dokument na čiju ikonu smo kliknuli.

Postupak otvaranja dokumenta dvostrukim klikom na ikonu dokumenta (EXCEL):

  1. Folder sa dokumentom (u našem slučaju dokumenti).
  2. Postaviti pokazivač miša na ikonu SUMA .
  3. Dvostruki klik na ikonu dokumenta SUMA .
  4. Otvara se prozor EXCEL aplikacije sa dokumentom.
  5. Kreira se dugme aplikacije EXCEL u listi poslova /TASK LIST/.
  6. Kraj.

Ikona dokumenta     Index