Ikona /ICON/
Ikona foldera /FOLDER ICON/
Odlike ikone foldera /FOLDER ICON/

Windows ima 5 vrsta ikona. Jedna od njih je ikona foldera /FOLDER ICON/. Svi folderi u WINDOWS-u imaju istu ikonu foldera /FOLDER ICON/ (vidi sliku 1.). Ikona foldera predstavljena je grafički simbolom fascikle.
 
 Slika 1. Ikona foldera

Ikona foldera /FOLDER ICON/ se nalazi:  
Uz ime foldera kad je zatvoren folder
Uz ime foldera kad je otovoren folder
Kad je folder otvoren kao posebna aplikacije u liniji poslova nalazi se dugme aplikacije. Ime dugmeta je ime foldera a ispredu imena je ikona foldera /FOLDER ICON/
Slika 2. Primjeri korištenja ikone foldera  

- Dvostrukim klikom na ikonu foldera /FOLDER ICON/ otvara se prozor foldera.
- Može se kreirati ikona prečice za ikonu foldera /FOLDER ICON/.
- Uz svaku ikonu foldera /FOLDER ICON/ (kao i ostale ikone) nalazi se naziv ikone foldera /FOLDER ICON/ koji se može mijenjati.
- Klikom sekundarne tipke miša na ikonu foldera /FOLDER ICON/ otvara se meni prečice.

Ikona    Index