Ikona /ICON/
Ikona urađaja MY COMPUTER
Otvaranje

Jedna od ikona uređaja /DEVICE ICON/ u WINDOWS-u je ikona MY COMPUTER:

Dvostrukim klikom na ikonu uređaja MY COMPUTER otvara se prozor MY COMPUTER.
 

Postupak otvaranja prozora MY COMPUTER dvostrukim klikom na ikonu urađaja MY COMPUTER:

  1. DESKTOP.
  2. Postaviti pokazivač miša na ikonu MY COMPUTER.
  3. Dvostruki klik na ikonu MY COMPUTER.
  4. Otvara se prozor MY COMPUTER.
  5. Kreira se dugme aplikacije MY COMPUTER u listi poslova /TASK LIST/.
  6. Kraj.

Ikona uređaja    Index