Ikona prečice/SHORTCUT ICON/
Odlike ikone prečice

Za sve 4 pobrojana tipa ikona (APPLICATION, DOCUMENT, DEVICE, FOLDER) može se kreirati ikona prečice /SHORTCUT ICON/. Ispred imena originalne ikone dodaje se SHORTCUT TO a u donjem lijevom uglu slike se dodaje strelica u desno (kao na slici ) kao oznaka ikone prečice.
Dvostrukim klikom na ikonu aktivira se originalna ikona. To može biti prozor ili se starta aplikacija, otvara se folder već prema aktivnosti za originalnu ikonu. Ikonu prečice može smjetiti na DESKTOP ili bilo koji drugi folder.

Klikom sekundarne tipke miša na ikona prečice možete izabrati PROPERTIES dijalog prozor i zatim po potrebi mijenjati parametre (naziv, sliku,...) kao i način startanje originalne ikone.
 

 Tabela 1. Osnovni tipovi ikona
Ikona Opis
Ikona prečice /SHORTCUT ICON/  
Prečica /SHORTCUT/ je specijalna ikona koja pomaže u organizovanju drugih ikona. Ikona koju tražite nije u njoj nego veza za ikonu.

N a p o m e n a:
- Može se kreirati ikona prečice za bilo koju drugu ikonu.
- Uz svaku ikonu prečice (kao i ostale ikone) nalazi se naziv ikone aplikacije /APPLICATION ICON/ koji se može mijenjati.
- Klikom sekundarne tipke miša na ikonu prečice /SHORTCUT ICON/ otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/.
 

n Ikona se aktivira:

  • Dvostrukim klikom na ikonu.
  • Izborom ikone na DESKTOP-u i pritiskom tipke Enter.

Ikona    Index