Startanje WINDOWS-a
Uključenje računara

Na početku rada tj. pri uključenju računara kao i kod drugih operativnih sistema i WINDOWS mora se izvesti faza startanja OS. To znači da je neophodno dio operativnog sistema sa hard diska računara prebaciti u RAM računara kao i da se postave početna stanja. Ovaj proces je poznat kao startanje računara /BOOT/.

Postupak startanje računara:
  1. Pritisnuti na tipku za uključenje račuara.
  2. Sačekati da računar izvrši prebacivanje-postavljanje početnih stanja /BOOT/.
  3. Kraj.

Uvod    Index