Linija statusa /STATUS BAR/
Prikaza aplikacija koje se izvode u pozadini

Aplikacije u WINDOWS-u se mogu izvoditi u pozadini tad se ne prikazuju kao dugme aplikacije u liniji poslova /TASKBAR/ nego u liniji statusa /STATUS BAR/.
Klikom na dugme prikaži skrivne ikone SHOW HIDDEN ICONS
 prikazuju se ikona svih aplikacija koje se trenutno izvode u pozadini.
Klikom na dugme sakrij /HIDE/
smanjuje se broj prikazanih ikona aplikacija koje se trenutno izvode u pozadini.

Postupak prikaza aplikacija koje se izvode u pozadini:
  1. Klik na dugme prikaži skrivene ikone /SHOW HIDDEN ICONS/ .
  2. Prikazuju se ikone svih aktivnih aplikacija u pozadini (Npr. antivirus program, internet konekcija).
  3. Kraj.

N a p o m e n a: Klikom na dugme sakrij /HIDE/ smanjuje se broj ikona koje se prikazuje.

Uvod    Index