Meni /MENU/ -
CONTROL meni dugmeta aplikacije /APPLICATION BUTTON/
Vraćanje prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/

Klikom na dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ u listi poslova /TASK LIST/ prozor se minimizira ili otvara na prethodnu veličinu /RESTORE/. Ovo je primjer otvaranja prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/ kao posljedica klika na dugme aplikacije u listi poslova /TASK LIST/.

Postupak otvaranja aplikacije NOTEPAD klikom na dugme aplikacije u task listi:
  1. NOTEPAD (otvaranje NOTEPAD-a animacija ...)
  2. Klik na dugme aplikacije
  1. u listi poslova /TASK LIST/.
  2. Otvara se prozor na prethodnu veličinu što odgovara RESTORE opciji.
  3. Kraj.

CONTROL meni    Index