Meni /MENU/
CONTROL meni /CONTROL MENU/
Otvaranje i zatvaranje

Svi prozori u WINDOWS-u u gornjem lijevom uglu imaju ikonu aplikacije ili dokumenta (zavisno da li je to prozor aplikacije ili dokumenta. Ovo dugme se zove dugme CONTROL menija prozora aplikacije/dokumenta. Klikom na dugme CONTROL menija prozora aplikacije/dokumenta otvara se CONTROL meni /CONTROL MENU/. Ponovnim klikom se zatvara CONTROL meni.

CONTROL meni /CONTROL MENU/ - WINDOWS klasični stil CONTROL meni /CONTROL MENU/ - WINDOWS XP stil

 
Postupak otvaranja/zatvaranja CONTROL menija:
  1. CALCULATOR (otvaranje CALCULATOR-a animacija ...)
  2. Klik na dugme aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
  3. Otvara se CONTROL meni.
  4. Izabrati jednu od opcija menija.
  5. Klik na dugme aplikacije .
  6. Zatvara se CONTROL meni.
  7. Kraj.

CONTROL meni    Index