STARTANJE APLIKACIJE - CALCULATOR

Pri instalaciji WINDOWS operativnog sistema instaliraju se i pomоćni programi /ACCESSORIES/, jedan od njih je i kalkulator /CALCULATOR/. PROGRAMS meni sadrži opciju ACCESSORIES, a njenim aktiviranjem se otvara ACCESSORIES meni koji sadrži CALCULATOR opciju. Izborom ove opcije starta se aplikacija kalkulator /CALCULATOR/ i kreira dugme aplikacije CALCULATOR u liniji poslova /TASKBAR/.

N a p o m e n a: Ostale aplikacije u WINDOWS operativnom sistemu startaju se na isti način kao što je opisano za kalkulator /CALCULATOR/.

Postupak startanja aplikacije CALCULATOR:
  1. START dugme .
  2. PROGRAMS opcija .
  3. ACCESSORIES opcija .
  4. CALCULATOR opcija.
  5. Otvara se CALCULATOR prozor.
  6. Kreira se dugme aplikacije CALCULATOR u liniji poslova /TASKBAR/.
  7. Kraj.

Interaktivno vježbanje

Startanje aplikacija     Index