Meni /MENU/
CONTROL meni
Zatvaranje prozora - CLOSE opcija

Klikom na ikonu aplikacije (u gornjem lijevo uglu prozora) otvara se CONTROL meni. Izborom CLOSE opcije zatvara se prozor i zatvara se dugme aplikacije NOTEPAD u listi poslova /TASK LIST/.

Postupak zatvaranja aplikacije NOTEPAD:
  1. NOTEPAD (otvaranje NOTEPAD-a animacija ...)
  2. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
  3. CLOSE opcija.
  4. Zatvara se prozor NOTEPAD.
  5. Zatvara se NOTEPAD dugme aplikacije .
  6. Kraj.

    N a p o m e n a: Ovaj postupak zatvaranja prozora važi za svaki prozor.

CONTROL meni    Index