Meni /MENU/
CONTROL meni
Promjena veličine prozora strelicama na tastaturi - SIZE opcija

Izborom opcije SIZE u kontrol meniju /CONTROL MENU/ može se mijenjati veličina prozora tipkama sa strelicama na tastaturi:

 • ← lijevo,
 • → desno,
 • ↑   gore,
 • ↓   dole .

Izlazak iz ovog moda (pomjeranja pruzora) je pritiskom na tipku Enter.

Postupak promjene prozora NOTEPAD strelicama tastature:
 1. NOTEPAD (otvaranje NOTEPAD-a animacija ...)
 2. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
 3. SIZE opcija.
 4. Pojavljuje se strelica kao simbol promjene veličine.
 5. Strelicama na tastaturi (← lijevo, → desno, ↑  gore, ↓ dole) mijenja se veličina prozora.
 6. Pritiskom na tipku Enter na tastaturi je kraj ovog moda (pomjeranja).
 7. Kraj.

CONTROL meni    Index

N a p o m e n a: Ovaj postupak zatvaranja prozora važi za svaki prozor.