Meni /MENU/
Linija menija /MENU BAR/
Primjer 1

Linija menija se sastoji od naslova menija. Klikom na naslov menija otvara se meni. Postavljanjem pokazivača na drugi naslov otvara se taj meni.

Postupak otvaranja/zatvaranja menija /MENU/:
  1. NOTEPAD (otvoriti aplikaciju animacija ...).
  2. Postaviti pokazivač miša na naslov menija.
  3. Klik na naslov menija /HEADING/.
  4. Otvara se meni.
  5. Postavljanjem pokazivača na neki drugi naslov menija otvara se taj meni.
  6. Kraj.
N a p o m e n a: Meni se zatvara:
  - Ponovinim klikom na naslov menija.
  - Klikom izvan menija.
  - Pritiskom na tipku ESC na tastaturi.

Padajući meni    Index