Padajući meni /DROP DOWN MENU/
Linija menija /MENU BAR/

Interaktivno vježbanje

 
Interaktivno vježbanje otvaranja/zatvaranja menija /DROP DOWN MENU/:
  1. Klik na naslov menija /HEADING/, otvara se meni (u ovom slučaju FILE).
  2. Klik izvan menija, zatvara se meni.

Opis postupka i animacija     Početak ove vježbe     Index