Meni /MENU/
Linija menija /MENU BAR/
Primjer 3

Klikom na naslov menija otvara se meni. Ponovnim klikom na naslov menija zatvara se meni.

Postupak otvaranja/zatvaranja menija ponovnim klik na naslov menija /HEADING/:

  1. NOTEPAD (otvoriti aplikaciju animacija ...).
  2. Postaviti pokazivač miša na naslov menija.
  3. Klik na naslov menija /HEADING/.
  4. Otvara se meni.
  5. Ponovni klik na naslov menija.
  6. Zatvara se meni.
  7. Postupak važi za sva zaglavlja menija.
  8. Kraj.
N a p o m e n a: Meni se zatvara:
  - Ponovinim klikom na naslov menija.
  - Klikom izvan menija.
  - Pritiskom na tipku ESC na tastaturi.

Padajući meni    Index