Meni /MENU/
SHORTCUT meni

WINDOWS pruža mogućnost korisniku da klikom sekundarne tipke miša dobije meni prečice /SHORTCUT MENU/, koji sadrži najčešće korištene opcije na datom objektu. Kao i sve prečice i ova ima namjenu da olakša korištenje računara.

Postupak kriranja novog foldera iz menija prečice Desktop-a:
  1. DESKTOP.
  2. Postaviti pokazivač miša na prazan dio DESKTOP-a.
  3. Klik sekundarne tipke miša na objekat.
  4. Otvara se SHORTCUT meni.
  5. Izabrati opciju NEW.
  6. Otvara se podmeni.
  7. FOLDER opcija.
  8. Otkucati na tastaturi ime Novog foldera (u ovom primjeru NOVI FOLDER.
  9. Kraj.

Meni prečice    Index