Meni /SHORTCUT/
CLOSE opcija

Klikom sekundarne tipke miša na dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ u liniji menija otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/. Izborom CLOSE opcije zatvara se prozor i nestaje dugme aplikacije.

Postupak kriranja novog foldera iz menija prečice Desktop-a:
  1. DESKTOP.
  2. Postaviti pokazivač miša na dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  3. Klik sekundarne tipke miša na dugme aplikacije .
  4. Otvara se SHORTCUT meni.
  5. Izabrati opciju CLOSE.
  6. Zatvara se prozor i dugme aplikacije.
  7. Kraj.

Meni prečice    Index