Meni /MENU/
Znaci ispred imena opcije
tačka

Aktiviranje pojedine opcije menija iz grupi opcija menija eliminiše druge opcije. Na primjer izbor jednog načina prikaza prozora eliminiše ostale načine prikaza, sve do novog izbora. Izabrana opcija iz grupe opcija je označena tačkom . Primjer u aplikaciji WINDOWS EXPLORER.


Izabran je LIST oblik prikaza kao jedna od opcija ove grupe opcije (THUMBNAILS, TILES, ICONS, LIST, DETAILS).

N a p o m e n a: Tačka ispred imena opcije (samo jedna od opcija iz grupe opcija može biti aktivna).

Znaci ispred imena opcije tačka:
  1. WINDOWS EXPLORER (otvaranje animacija ...)
  2. VIEW meni.
  3. Izabrati jedan od oblika prikaza (u jednom trenutku samo jedan oblik prikaza može biti aktivna.
    Tačka ispred imena opcije (samo jedna od opcija iz grupe opcija može biti aktivna).
  4. Kraj.

Meni    Index