Meni /MENU/
Tipovi menija

Naredbe u WINDOWS-u su podijeljene u menije. Meni se sastoji od opcija koje su podjeljene u grupe i razdvojene linijom. Klikom na opciju izvodi se opcija menija. WINDOWS ima 4 tipa menija koji su predstavljena u tabeli 1.

Tabela 1. Meni

 Start meni /START MENU/  
  Klikom na dugme START otvara se START meni. >>>
   
Padajući meni /DROP DOWN MENU/

Naredbe u WINDOWS-u su podijeljene u menije. Meniji imaju naslov - zaglavlje, a naslovi formiraju liniju menija. >>>

   
CONTROL meni /CONTROL MENU/  
 

Prozori u WINDOWS-u u gornjem lijevom uglu imaju ikonu aplikacije ili dokumenta (zavisno da li je to prozor aplikacije ili dokumenta). Klikom na ovu ikonu - dugme CONTROL menija otvara se CONTROL meni >>>

   
Meni prečice /SHORTCUT MENU/  

Svaki objekat ima svoj meni- prečice koje se aktiviraju sekundarnom tipkom miša. >>>

Elementi WINDOWS-a    Index