START meni - znak iza imena opcije menija
Strelica

 Strelica iza imena opcije ukazuje da se aktiviranjem opcije otvara podmeni. Imaju dva simbola:

  • strelica
  • inverzna strelica

Za bilo koju opciju u jednom trenutku na jednom mjestu se nalazi samo jedna od ove dvije prikazane strelice.

Primjeri strelica u menijima:
  1. Klik na START dugme.
  2. Otvara se START meni.
  3. Klik na PROGRAMS opciju (na desnom kraju je strelica).
  4. Otvara se PROGRAMS meni (podmeni START menija).
  5. ACCESSORIES opcija (na desnom kraju je strelica).
  6. Otvara se ACCESSORIES meni (podmeni PROGRAMS menija).
  7. Kraj.

Meni    Index