PAINT
Četka /BRUSH/

Za posebne efekte koristi se alat četka /BRUSH/.
 
Postupak crtanja četkom /BRUSH/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme četka /BRUSH/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.
N a p o m e n a: Moguć je izbor i vrste četke i boje (i crtanje sekundarnom tipkom miša).

PAINT    Index