PAINT
Kopiranje objekta mišem /CTRL + DRAG & DROP/
Primjer 3

Kao i kod drugih aplikacija i u PAINT-u je moguće kopiranje korištenjem miša /DRAG & DROP/, ali se mora pritisnuti tipka CTRL.
 

Postupak kopiranja objekta u PAINT-u CTRL + DRAG & DROP:
PAINT (otvoriti animacija).
0. Označiti - selektovati objekat /SELECT/ (Primjeri: 1, 2 i 3)
1. Postaviti pokazovač miša na selektovani objekat
2. Pritisnuti tipku CTRL na tastaturi i držati pritisnutu
3. Pritisnuti primarnu tipku miša i pomjerati miš na novo mjesto
4. Pustiti tipku miša
5. Pustiti CTRL tipku.
6. Kraj.
N a p o m e n a: Po potrebi izabrati opciju:
  OPAQUE - Postojeći crtež će biti prekriven sa pozadinom selektovanog objekta.
  TRANSPARENT - Crtež ispod selektovanog objekta će biti vidljiv kroz boju pozadine selektovanog objekta.

PAINT    Index