PAINT
Kopiranje objekta opcijama EDIT menija /EDIT COPY, EDIT PASTE/
Primjer 1

Objekti u PAINT-u se kopiraju opcijama EDIT menija. Postupak je:
1. EDIT COPY (zapamti selektovani dio).
2. Klik na novo mjesto.
3. EDIT PASTE (postavi zapamćeni objekat na novo izabrano mjesto).
 

Postupak kopiranja objekta opcijama EDIT menija:

 1. PAINT (otvoriti animacija).
 2. Označiti objekat /SELECT/ koji se kopira (npr znanje.org).
 3. Označiti - selektovati objekat /SELECT/ (Primjeri: 1, 2 i 3)
  .
 4. EDIT meni.
 5. COPY opcija.
 6. Klik na novo mjesto.
 7. EDIT meni.
 8. PASTE opcija.
 9. Pojavljuje se kopirani objekat u gornjem lijevom uglu.
 10. Metodom DRAG AND DROP premjestiti novi objekat na željeno mjesto.
 11. Klik na prostor izvan selektovanog objekta.
 12. Kraj.
N a p o m e n a: Po potrebi izabrati opciju:
  OPAQUE - Postojeći crtež će biti prekriven sa pozadinom selektovanog objekta.
  TRANSPARENT - Crtež ispod selektovanog objekta će biti vidljiv kroz boju pozadine selektovanog objekta. 

PAINT    Index