PAINT
Kopiranje objekta opcijama SHORTCUT menija /COPY, PASTE/
Primjer 2

Da bi olakšali rad i u PAINT-u je pri klik sekundarne tipke miša u meniju prečice imaju opcije: COPY i PASTE.
 

Postupak kopiranja objekta opcijama SHORTCUT menija /SHORTCUT COPY, SHORTCUT PASTE/ u PAINT-u:
PAINT
(otvoriti animacija).
0. Označiti - selektovati objekat /SELECT/ (Primjeri: 1, 2 i 3)
1. Klik sekundarne tipke miša na selektovani objekta.
2. Otvara se SHORTCUT meni.
3. COPY opcija.
4. Klik na novo mjesto sekundarnom tipkom miša.
5. Otvara se SHORTCUT meni.
6. PASTE opcija.
7. Pojavljuje se kopirani objekat u gornjem lijevom uglu.
8. Metodom DRAG AND DROP premjestiti novi objekat na željeno mjesto.
9. Klik na prostor izvan selektovanog objekta.
10. Kraj.
N a p o m e n a: Po potrebi izabrati opciju:
  OPAQUE - Postojeći crtež će biti prekriven sa pozadinom selektovanog objekta.
  TRANSPARENT - Crtež ispod selektovanog objekta će biti vidljiv kroz boju pozadine selektovanog objekta.

PAINT    Index