PAINT
Crtanje krive /CURVE/

Crtanje krive /CURVE/ u PAINT-u izvodi se izborom dugmeta iz alata kriva /CURVE/. Nacrta se prvo linija a zatim možće da se izaberu dva centra deformacije linije.
 
Postupak crtanja krive /CURVE/:
 1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
 2. Izabrati dugme kriva /CURVE/.
 3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
 4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
 5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
 6. Pustiti miš.
 7. Linija je nacrtana.
  Izmjena linije u krivu.
 8. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
 9. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
 10. Pomjerati miš na željeno mjesto.
 11. Pustiti miš.
  Izbor druge tačke zakrivljenosti.
 12. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
 13. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
 14. Pomjerati miš na željeno mjesto.
 15. Pustiti miš.
 16. Kraj.

PAINT    Index