PAINT
Crtanje elipse /ELLIPSE/
primjer 1

Crtanje elipse /ELLIPSE/ se izvodi izborom dugmeta elipsa /ELLIPSE/, odabere se jedan kraj elipse i povući miš u dijagonalu. Smijer kretanja i dimenzije bira korisnik. Primjer prikazuje izbor debljine linije i osnovnu boju (primarna tipka miša) i boju pozadine (sekundarna tipka miša).
 
Postupak crtanja elipse /ELLIPSE/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme elipsa /ELLIPSE/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index