PAINT
Crtanje elipse /ELLIPSE/
primjer 2

Crtanje elipse /ELLIPSE/ se izvodi izborom dugmeta elipsa /ELLIPSE/. Korisnik može da bira debljinu i boju linije i unutrašnjosti elipse.

Z a d a t a k: Napraviti dokument kao na slici 1.


Slika 1. Dokument

Postupak crtanja elipse /ELLIPSE/:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. Izabrati dugme elipsa /ELLIPSE/.
  3. Postaviti pokazivač na željeno mjesto.
  4. Pritisnuti i držati pritisnutu tipku miša.
  5. Pomjerati miš na željeno mjesto.
  6. Pustiti miš.
  7. Kraj.

PAINT    Index